Skierowanie do kształcenia specjalnego w młodzieżowym ośrodku socjoterapii

Skierowanie na prośbę rodziców lub opiekuna prawnego do kształcenia specjalnego w młodzieżowym ośrodku socjoterapii

Zgłoszenie i rejestracja placówki niepublicznej

Zgłoszenie i rejestracja placówki niepublicznej

Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych

Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych

Wpis stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej

Wpis stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej

Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji

Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Kamiennogórskiego.

AMBASADOR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ

AMBASADOR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ