Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych

1

Pobranie interaktywnego wniosku do wypełnienia

Do wniosku dołączyć należy:
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2) opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, oraz rodzaj użytych materiałów,
3)  odpowiednie szkice lub rysunki,
4) kopię aktualnej mapy zasadniczej i ewidencyjnej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
5) inne dokumenty (w zależności od potrzeb).