Wydział Architektury i Środowiska - sprawy ochrony środowiska

1

Zezwolenie dot. chartów

Wydanie zezwolenia na posiadanie, hodowlę lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców

2

Rejestracja zwierząt

Rejestracja zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków i ssaków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

3

Zgłoszenie instalacji

Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Pliki do pobrania:

4

Zgłoszenie instalacji

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Pliki do pobrania:

5

Koncesje dot. kopalin

Wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych

Pliki do pobrania:

6

Prace geologiczne

Zatwierdzanie projektu prac geologicznych

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

12

Przetwarzanie odpadów

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Pliki do pobrania:

13

Zbieranie odpadów

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Pliki do pobrania:

14

Wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

26

Ocechowanie drewna

Wydanie świadectwa legalności drewna pozyskanego z lasu

Pliki do pobrania: