Wydział Architektury i Środowiska - sprawy budowlane

1

Pozwolenia na budowę

Wydanie decyzji pozwolenia na budowę

2

Przeniesienie decyzji

Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę

3

Pozwolenie na rozbiórkę

Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę

4

Odrębna decyzja

Wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania

działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

5

Samodzielność lokali

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali

Pliki do pobrania:

6

Zmiana decyzji

Zmiana decyzji pozwolenia na budowę lub rozbiórkę

7

Zgłoszenie rozbiórki


  • Zgłoszenie rozbiórki
8

Przeniesienie zgłoszenia

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

9

Zm. sposobu użytk.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

10

Obiekt tymczasowy

Wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego.

11

Niezbędność wejścia

Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

12

Zgłoszenie (zwykłe)

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę

13

Zgłoszenie budowy domu

Zgłoszenie budowy (przebudowy) budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany