Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu

1

Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia

Do wniosku dołączyć należy:
rzut odpowiedniej kondygnacji budynku wchodzącej w skład dokumentacji technicznej budynku, z zaznaczonym lokalem wraz z pomieszczeniami przynależnymi wraz z opisem tego lokalu. W przypadku położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem, należy dołączyć również wyrys z operatu ewidencyjnego.(Dokumentację należy sporządzić co najmniej w 2 egzemplarzach).

2

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł.

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze Nr 88 8395 0001 0013 4460 2003 0001 lub w Kasie starostwa, nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia wniosku.

Zwolnione od opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe;
- jednostki samorządu terytorialnego;
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek ? wyłącznie w związku  z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach:
- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
- budownictwa mieszkaniowego.

3

Złożenie dokumentów

Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze - ul. Broniewskiego 15 lub za pośrednictwem poczty; tel. 75 6450108

Godziny pracy wydziału:
Poniedziałek 7.30 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.00

4

Czas załatwienia sprawy

Do 7 dni.