Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

1

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
    z podaniem danych technicznych tego sprzętu, umożliwiających jego identyfikację,
    a w szczególności: długości, szerokości, materiału, z jakiego został wykonany sprzęt pływający, rodzaju napędu.
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia
    o rejestracji sprzętu pływającego.
  3. Karta wędkarska do wglądu.

Pliki do pobrania: