Wydawanie pozwolenia na budowę

Wydawanie pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiaru budowy/przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Zgłoszenie zamiaru budowy/przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych

Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu

Wygaszenie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę

Wygaszenie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę

Uchylenie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę

Uchylenie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę

Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę

Zgłoszenie budowy sieci

Zgłoszenie budowy sieci