Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego.

Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego.

Wniosek o wycinkę drzewa

Wniosek o wycinkę drzewa

Zgoda na lokalizację reklam lub drobnych placówek handlowych

Zgoda na lokalizację reklam lub drobnych placówek handlowych.

Wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę istniejącego zjazdu.

Wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę istniejącego zjazdu.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót lub umieszczania urządzeń infrastruktury podziemnej.

Wniosek o odszkodowanie dotyczący szkody w pojeździe związany z utrzymaniem drogi

Wniosek o odszkodowanie dotyczący szkody w pojeździe związany z utrzymaniem drogi