Udostępnianie kopii mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) i ewidencyjnej

Udostępnianie kopii mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) i ewidencyjnej

Uzgodnienie projektowanych sieci i przyłączy.

Uzgodnienie projektowanych sieci i przyłączy.

Wgląd do materiałów zasobu do celów związanych z szacowaniem nieruchomości

Wgląd do materiałów zasobu do celów związanych z szacowaniem nieruchomości

Wydawanie wypisu/ wypisu i wyrysu / wyrysu z rejestru gruntów i budynków.

Wydawanie wypisu/ wypisu i wyrysu / wyrysu z rejestru gruntów i budynków.

Zgłoszenie pracy geodezyjnej i kartograficznej

Zgłoszenie pracy geodezyjnej i kartograficznej

Zgłoszenie zmian do ewidencji gruntów

Zgłoszenie zmian do ewidencji gruntów

Zgoda na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

Zgoda na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

Określenie kierunku rekultywacji.

Określenie kierunku rekultywacji.

Uznanie rekultywacji za zakończoną.

Uznanie rekultywacji za zakończoną.