Udostępnianie kopii mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) i ewidencyjnej

Udostępnianie kopii mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) i ewidencyjnej

Skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci i przyłączy

Skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci i przyłączy

Wgląd do materiałów zasobu do celów związanych z szacowaniem nieruchomości

Wgląd do materiałów zasobu do celów związanych z szacowaniem nieruchomości

Wydawanie wypisu/ wypisu i wyrysu / wyrysu z rejestru gruntów i budynków

Wydawanie wypisu/ wypisu i wyrysu / wyrysu z rejestru gruntów i budynków

Zgłoszenie pracy geodezyjnej i kartograficznej

Zgłoszenie pracy geodezyjnej i kartograficznej

Zgłoszenie zmian danych do ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie zmian danych do ewidencji gruntów i budynków

Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

Określenie kierunku rekultywacji

Określenie kierunku rekultywacji.

Uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną

Uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Udostępnienie innych materiałów

Udostępnienie innych materiałów

Udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB

Udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB