Udostępnianie kopii mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) i ewidencyjnej

Udostępnianie kopii mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) i ewidencyjnej

Uzgodnienie projektowanych sieci i przyłączy.

Uzgodnienie projektowanych sieci i przyłączy.

Wgląd do materiałów zasobu do celów związanych z szacowaniem nieruchomości

Wgląd do materiałów zasobu do celów związanych z szacowaniem nieruchomości

Wydawanie wypisu/ wypisu i wyrysu / wyrysu z rejestru gruntów i budynków.

Wydawanie wypisu/ wypisu i wyrysu / wyrysu z rejestru gruntów i budynków.

Zgłoszenie pracy geodezyjnej i kartograficznej

Zgłoszenie pracy geodezyjnej i kartograficznej

Zgłoszenie zmian do ewidencji gruntów

Zgłoszenie zmian do ewidencji gruntów

Zgoda na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

Zgoda na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

Określenie kierunku rekultywacji.

Określenie kierunku rekultywacji.

Uznanie rekultywacji za zakończoną.

Uznanie rekultywacji za zakończoną.

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Udostępnienie innych materiałów

Udostępnienie innych materiałów

Udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB

Udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB