Kontakt

Rada Powiatu Kamiennogórskiego
ul. Wł. Broniewskiego 15; 58-400 Kamienna Góra
tel. (75) 645 02 52; tel./fax (75) 645 01 11
e-mail: biuro.rady@kamienna-gora.pl

Przewodniczący Rady Powiatu - Andrzej Mankiewicz
ul. Wł. Broniewskiego 15; 58-400 Kamienna Góra
tel. (75) 645 02 52; tel./fax (75) 645 01 11
e-mail: przewodniczacy@kamienna-gora.pl