Rada powiatu

jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa.

Skład osobowy rady powiatu kamiennogórskiego - V kadencja

Bożena Ziemiańska - Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Robert Fyda - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Maria Bych

Jarosław Gęborys

Adam Krok

Małgorzata Krzyszkowska

Dariusz Kurowski

Andrzej Mankiewicz

Mariusz Mućwicki

Jerzy Nawrocki

Jan Orzechowski

Stanisław Szmajdziński

Franciszek Walka

Halina Włodarczyk

Damian Wójcik

Edyta Wyrostek

Ryszard Zawierucha