Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Nazwa rachunku bankowego

Powiat Kamiennogórski

Ul. Broniewskiego 15

58-400 Kamienna Góra

Nazwa banku

 

PKO Bank Polski S.A

 

Pomocnicza nazwa rachunku

Numer

Budżetu Powiatu Kamiennogórskiego

74 1020 3668 0000 5702 0465 8078

Konto wydatków starostwa

03 1020 3668 0000 5302 0465 9746

Konto dochodów starostwa i innych wpływów

40 1020 3668 0000 5402 0465 9613

Konto ZFŚS

53 1020 3668 0000 5402 0465 9670

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wadia

87 1020 3668 0000 5602 0465 9639

Konto dochodów Skarbu Państwa

43 1020 3668 0000 5802 0465 9654

Termomodernizacja ZSS

95 1020 3668 0000 5502 0465 9738

Zawodowy Dolny Śląsk

03 1020 3668 0000 5602 0465 9696

Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG

43 1020 3668 0000 5502 0465 9704

Program wyrównywania szans miedzy regionami III pt. "Zakup schodołaza i podnośnika"

30 1020 3668 0000 5102 0473 4242

"Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim"

19 1020 3668 0000 5002 0473 3616