Święto Mleka

Dnia 26 sierpnia br. nad kamiennogórskim zalewem odbędzie się VII już edycja Święta Mleka.

Święto Mleka to impreza promująca lokalne tradycje związane z produkcją i przetwórstwem mleka, ekologiczne, zdrowe i smaczne produkty mleczne, jak również jest to doskonała zabawa dla wszystkich pokoleń.

Cele operacji:

1. Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
2. Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.

Efekty realizacji operacji:

- wzrost świadomości a przede wszystkim wiedzy mieszkańców obszarów wiejskich na temat polityki rozwoju obszarów wiejskich, możliwości rozwoju i aktywizacji, nawiązanie kontaktów i relacji w obszarze rolnik - przetwórca - konsument, a w dalszej perspektywie zwiększenie dochodów mieszkańców wsi.
- zwiększenie świadomości w zakresie możliwości korzystania z rozwiązań przyczyniających się do rozwoju gospodarczego, możliwości finansowania działalności rolnej ze źródeł zewnętrznych, zwiększenie wiedzy na temat dobrostanu zwierząt.
- promocja regionalnych produktów nie tylko w granicach powiatu kamiennogórskiego