Przygotowanie terenu i zaprojektowanie tras

Dnia 25 kwietnia 2019 r. podpisana została umowa z Wykonawcą, której przedmiotem jest przeprowadzenie specjalistycznych prac związanych z przygotowaniem terenu, zaprojektowaniem oraz montażem wyposażenia niezbędnego do utworzenia miejsc wspinaczkowych na terenie pogranicza polsko-czeskiego.

Prace te w pierwszej kolejności polegać będą na oczyszczeniu ścian sklanych z zanieczyszczeń, roślinności oraz usunięciu kruchych fragmentów skały zagrażających bezpieczeństwu wspinających się osób. Następnie zaprojektowane zostaną szlaki wspinaczkowe wraz z wyznaczeniem lokalizacji punktów asekuracyjnych.

Termin wykonania prac przypada na 15 października 2019 r.

 

Projekt "Budowa tras wspinaczkowych na pograniczu polsko-czeskim" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.