Usługi turystyczne

Obecnie w Polsce działa około 2600 biur podróży. Możemy więc mieć problem z  wyborem właściwej oferty oraz ustaleniem, czy dany organizator turystyki prowadzi swoją działalność legalnie. Konsumenci najczęściej pytają o wiarygodność wybranego biura podróży oraz na co należy zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy. Działalność polegająca na organizowaniu usług turystycznych oraz pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest regulowana przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807, ze zm.). Wymaga uzyskania wpisu w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, zwanego dalej ?rejestrem?. Regulacje prawne dotyczące obowiązków organizatorów względem konsumentów oraz kompetencji kontrolnych względem organizatorów zawiera ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, ze zm.).

Pliki do pobrania: