Kontakt

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

w Kamiennej Górze

Joanna Olszak

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

ul. Wł. Broniewskiego 15, pokój 100

58-400 Kamienna Góra

Telefon 75-6450159

Faks 75-6450111

e-mail: joanna.olszak@kamienna-gora.pl

GODZINY PRZYJMOWNIA KONSUMENTÓW

Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.00

 

Do zadań Rzecznika Konsumentów należy w szczególności

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; 
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4) rzecznik może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
5) rzecznik współdziała z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.