Stopnie alarmowe i stopnie alarmowe CRP

                                                                                 

Na podstawie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach CRP, został opracowany i zatwierdzony przez Starostę Kamiennogórskiego dokument pod nazwą "Przedsięwzięcia  oraz moduły zadaniowe dla poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP", który przedstawiamy w załaczniku.