Ćwiczenia Powiatowe "Okraj 2015"

 1. Temat:  Działania ratownicze w zdarzeniach drogowych z udziałem wielu poszkodowanych
 2. Ćwiczenia przeprowadzone zostaną zgodnie z Planem Szkolenia z Zakresu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Województwa Dolnośląskiego na 2015 roku, oraz na podstawie Zarządzenia nr 27/2015 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie szkolenia i ćwiczeń służb, inspekcji i straży ( 8 ćwiczenia). We współpracy z powiatem jeleniogórskim.
 3. Miejsce ćwiczeń; poniżej Przełęczy Okraj na drodze wojewódzkiej nr 369 (Rozdroże Kowarskie 787 n.p.m.) rozpoczęcie ćwiczeń godz. 10.30.
 4. Termin: 16 października 2015 r.
 5. W ćwiczeniach biorą udział:
 • Jednostki państwowej oraz ochotniczych straży pożarnych z powiatu kamiennogórskiego oraz jeleniogórskiego;
 • Policja z powiatów kamiennogórskiego i jeleniogórskiego;
 • Pogotowie Ratunkowe w Jelenia Góra;
 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze;
 • Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego;
 • Burmistrzowie i Wójtowie;
 • Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Placówka w Jeleniej Górze
 • Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu;
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Jeleniej Górze;
 • Wydziały Starostwa przewidziane do wspomaganie działań (ochrona środowiska i Wydział Inwestycji i Drogownictwa.

Łącznie w ćwiczeniach wzięło udział około 150 osób w tym 30 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.

 1. Ćwiczenia miały na celu:
 • realizacja obowiązków wynikających z przepisów (ustawa o zarządzaniu kryzysowym, o ochronie przeciwpożarowej, planów wojewódzkich
  i powiatowych;
 • doskonalenie współdziałania służb ratowniczych, w tym praca sztabu Akcji;
 • doskonalenie współdziałania z powiatami sąsiednimi;
 • sprawdzenie sprawności środków łączności współdziałania poszczególnych służb podczas prowadzenia działań.    
 1. Założenie do ćwiczeń:
 • Dysponowanie sił i środków (współpraca stanowisk kierowania),
 • Prowadzenie akcji ratowniczych,
 • Prowadzenie akcji ratownictwa przedmedycznego,
 • Zaopatrzenie osób poszkodowanych zapewnienie transportu sanitarnego
  i zastępczych dla poszkodowanych,
 • Pościg za osobami nielegalnie przekraczającymi granice,
 • Usuwanie zagrożeń powstałych w środowisku.