"Bukówka 2014

  1.  W czerwcu 2014 zostały przeprowadzone ćwiczenia powiatowych służb inspekcji i straży pk. "Bukówka 2014". Zadaniem służb było;
  • prowadzenie działań ratowniczych polegających na wspomaganiu pompowni zapory bocznej zalewu z wykorzystaniem motopomp,
  • prowadzenie działań  ewakuacyjnych na terenach objętych powodzią,
  • zabezpieczanie budynków zagrożonych zalaniem poprzez budowę wałów ochronnych,
  • zabezpieczenie pozostawionego przez mieszkańców mienia,
  • prowadzenie akcji poszukiwawczej na wodzie z udziałem nurków.