Adresy stron internetowych przydatne niepełnosprawnym:

Powiat Kamiennogórski

www.pcprkg.pl -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze

www.sdskg.nazwa.pl - Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy

w Kamiennej Górze

www.dpsszarocin.com.pl - Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie

http://www.mopskamiennagora.pl/ - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze

http://bip.kamiennagora.tensoft.pl/index.php?gid=68&pos=1_3#menuscroll - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze

http://www.mgopslubawka.pl/ - Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce

http://www.bip.marciszow.pl/index.php?dzial_id=28&wyb_grupa=-%20Bud?etowe - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie

Państwowo - Rządowe

http://www.pfron.org.pl/portal/pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

http://nfz.gov.pl/new/index.php - Narodowy Fundusz Zdrowia

Ogólnopolskie

http://www.niepelnosprawni.pl/ - Portal Dla Osób z Niepełnosprawnością

http://www.popon.pl/ - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

http://www.wson.wroc.pl/  - Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

http://www.kson.pl/ - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

http://www.ipon.pl/ - Internetowy Portal Osób Niepełnosprawnych

http://www.sprawni-niepelnosprawni.pl/ - Portal Dla Osób z Niepełnosprawnością oraz Pracodawców

http://www.pfon.org/ - Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

http://www.pzn.org.pl/ - Polski Związek Niewidomych

http://www.pzg.org.pl/ - Polski Związek Głuchych

http://www.psouu.org.pl/ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

http://www.ofoonr.lublin.pl/ - Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo

http://www.twk.org.pl/ - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

http://tpd.org.pl/ - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

http://www.start.org.pl/ - Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych

http://www.e-pion.pl/ - Portal Internetowy Osób Niepełnosprawnych

http://www.bezbarier.pl/ - Portal Pracy dla Osób Niepełnosprawnych

http://www.ieon.edu.pl/ - Internetowa Edukacja Osób Niepełnosprawnych