IV posiedzenie PRDPP - 07.11.2017 r.

Dnia 7 listopada 2016 r. odbyło się czwarte posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada podjęła uchwałę nr 4/2016 w sprawie wyrażenia opinii do projektu  "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 r."

W załączenu znajduje się Uchwała oraz protokół z posiedzenia.