Zostaw 1% podatku w powiecie kamiennogórskim

Jak przekazać 1% podatku?

  • Wybierz organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1%.

Wykaz organizacji pożytku publicznego, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2013 r. dostępny jest na stronach Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS.

Aktualny wykaz znajduje się pod adresem:

 

http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,organizacji,pozytku,publicznego,uprawnionych,

do,otrzymania,1,podatku,dochodowego,od,osob,fizycznych,za,2013,rok,wraz,z,rachunkami,

bankowymi,3484.html

 

Wykaz organizacji uprawnionych do zbierania 1% można znaleźć także w internetowej bazie organizacji pożytku publicznego w portalu ngo.pl

Na liście znajdują się organizacje, które mają prawo otrzymywać 1%, tzn. w odpowiednim terminie sporządziły i przesłały do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe, w Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma informacji o rozpoczęciu ich likwidacji lub o ogłoszeniu upadłości (art. 27a ust 2 ustawy o dz.p.p.).

  • Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (?Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP?) wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45c ust.3 ustawy o pdof). Numer ten znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także w bazie ngo.pl. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust. 1 ustawy o pdof).

Zanim wpiszesz numer KRS, upewnij się, czy wybrana organizacja znajduje się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2011 rok. Może się okazać, że organizacja, którą wspieraliśmy od lat, w tym roku nie znalazła się w wykazie. Wówczas nie możemy jej przekazać 1% podatku.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu, w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka "Informacje uzupełniające" (poz. 127, 129 - PIT-28, poz. 303, 305 - PIT-36, poz. 106, 108 - PIT-36L, poz. 124, 126 - PIT-37, poz. 59, 61 - PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 - PIT-28, poz. 304 - PIT-36, poz. 107 - PIT-36L, poz. 125 - PIT-37, poz. 60 - PIT-38).

  • Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował "za duży" 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze - wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy "weźmie" różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

WYKAZ ORGANIZCJI POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO, UPRAWNIONYCH DO OTRZYNMANIA 1 % PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2013 ROK.

KRS

Nazwa

Gmina

Miejscowość

Nr rachunku bankowego

0000071165

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kamiennej Górze

Kamienna Góra

Kamienna Góra

30839500010009788220060001

0000094916

Stowarzyszenie "Lubawka"

Lubawka

Lubawka

88839500010101117820060001

0000204860

Kamiennogórski Klub Sportowy "Olimpia"

Kamienna Góra

Kamienna Góra

26839500010000102320060001

0000210634

Stowarzyszenie Promocji Edukacji "Futurum"

Kamienna Góra

Kamienna Góra

17839500010014313020060001

0000222760

Międzyszkolny Uczniowski Klub Narciarski "Pod Stróżą"

Lubawka

Miszkowice

64839500010100756220060001

0000224048

Stowarzyszenie Entuzjastów Klasycznej Muzyki Organowej Ziemi Kamiennogórskiej "Ukłon Dla Cecylii"

Lubawka

Chełmsko Śląskie

91839500010014289820060001

0000250279

Stowarzyszenie "Szczepanowski Grzbiet"

Lubawka

Szczepanów

26839500010015777520060001

0000377568

FUNDACJA J - EN - KI

Kamienna Góra

Kamienna Góra

brak

0000286953

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej "Brama Czadrowska" w Czadrowie

Kamienna Góra

Czadrów

92839500010018226920060001

0000318865

Uczniowski Klub Sportowy "Tkacz"

Lubawka

Chełmsko Śląskie

67839500011000440920000001

0000059942

"WŁÓKNIARZ" CHEŁMSKO ŚLĄSKIE Lubawka

Chełmsko Śląskie

 
36839500010100214720060001

 

WYKAZ OSÓB INDYWIDUALNYCH Z POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO, UPRAWNIONYCH DO OTRZYNMANIA 1 % PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2013 ROK

 

Nazwisko i imię osoby wspieranej

KRS

Cel szczegółowy

Nazwa organizacji

Bieniek Wiktoria Magdalena

0000037904

7513 Bieniek Wiktoria Magdalena

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"

Bikowski Szymon

0000037904

8749 Bikowski Szymon

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"

Biroś Dawid

0000064892

Leki, rehabilitacja

Polski Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Bugaj Martyna

0000037904

16236 Bugaj Martyna

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"

Ciszek Aleksandra

0000037904

22183 Ciszek Aleksandra

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"

Ciszek Lena

0000037904

22184 Ciszek Lena

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"

Ciszek Blanka

0000037904

22185 Ciszek Blanka

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"

Długosz Norbert

0000050135

Długoszek

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

 Gołębiowski Maciej

0000037904

17998 Gołębiowski Maciej

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"

Karolewski Adam

0000097900

Dla Adama Karolewskiego

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

Kurczewski Wiktor

0000086210

Wiktor Kurczewski

Fundacja Na Ratunak Dzieciom z Chorobą Nowotworową

 Majerska Weronika

0000037904

4396 Majerska Weronika

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"

Nowak Emilia

0000037904

21954 Nowak Emilia Kamienna Góra

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"

Schabiński Kamil

0000037904

19954 Schabiński Kamil

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"

Wiktor Ewa

0000050135

TALIZMAN

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia