Dzień wolny od pracy w Starostwie

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze informuje, że dnia 2 maja 2012 r. Urząd  będzie nieczynny. W zamian za ten dzień Urząd będzie czynny 12 maja 2012 r. w godzinach 7.30-15.30.

czytaj więcej

Opublikowano: 19/04/2012 - Dział: Samorząd i urząd

Nowe telefony

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze uprzejmie informuje, że funkcjonują nowe numery telefoniczne i faksowe. tel.: 75 769 51 58

czytaj więcej

Opublikowano: 18/04/2012 - Dział: Samorząd i urząd

Wyniki otwartego konkursu

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego przyjął 30 marca 2012 r. uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki w roku 2012.

czytaj więcej

Opublikowano: 17/04/2012 - Dział: Organizacje Pozarządowe

Fundacja Wspólnota Gdańska: VI edycja konkursu pod hasłem sportu

Fundacja Wspólnota Gdańska wraz z partnerami, po raz szósty ogłasza ogólnopolski konkurs dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej

Opublikowano: 17/04/2012 - Dział: Organizacje Pozarządowe

Bezpłatne szkolenia indywidualne (NGO)

Fundacja "Razem" rozpoczęła 1 stycznia 2012 roku realizację projektu "Centrum wspierania inicjatyw pozarządowych RAZEM" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej

Opublikowano: 17/04/2012 - Dział: Organizacje Pozarządowe

Konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu

Konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu Data utworzenia: 2012-02-09 22:46:20 Otwarty, skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku

czytaj więcej

Opublikowano: 17/04/2012 - Dział: Organizacje Pozarządowe

Konkurs - Organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Otwarty, skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2012 roku na zadanie "Organizacja

czytaj więcej

Opublikowano: 17/04/2012 - Dział: Organizacje Pozarządowe

Bezpłatna mammografia w powiecie kamiennogórskim

W dniach 2-3 oraz 11 kwietnia można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie, który odwiedzi powiat kamiennogórski. Badanie, w ramach

czytaj więcej

Opublikowano: 17/04/2012 - Dział: Nasz powiat

Nasi docenieni

Nagrody podczas wczorajszej (22 marca) gali finałowej "Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011" we Wrocławiu odebrały Teresa Sobala, prezes Stowarzyszenia na Rzecz

czytaj więcej

Opublikowano: 17/04/2012 - Dział: Nasz powiat

Projekt dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze informuje, że  w 2012 r. kontynuuje realizację Projektu pn. "Mój atut - kompetencje zawodowe" w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do

czytaj więcej

Opublikowano: 17/04/2012 - Dział: Nasz powiat

Odznaczeni Gwiazdą Iraku

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze w piątek, 24 lutego, odbyła się niecodzienna uroczystość wręczenia wojskowych odznaczeń "Gwiazda Iraku", nadawanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej

czytaj więcej

Opublikowano: 17/04/2012 - Dział: Nasz powiat

Uczta dla duszy

Koncert z okazji zakończenia realizacji projektu "Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie - etap II" odbył się w sobotę 11 lutego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy.

czytaj więcej

Opublikowano: 17/04/2012 - Dział: Nasz powiat

Podległe jednostki

Gminy naszego powiatu

Partnerzy