Akademia w ZSO

Uroczyste posiedzenie rady pedagogicznej, poświęcone wręczeniu nagród najlepszym uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, odbyło się w auli szkolnej w czwartek, 28 czerwca.

czytaj więcej

Opublikowano: 29/06/2012 - Dział: Nasz powiat

Pożegnanie absolwentów

Uroczystości pożegnania absolwentów odbyły się w Społecznym Gimnazjum Edukacji Europejskiej oraz Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze w czwartek, 28 czerwca.

czytaj więcej

Opublikowano: 29/06/2012 - Dział: Nasz powiat

Zaproszenie na pielgrzymkę

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze informuje, że Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych Legnickiej Kurii Biskupiej i Caritas Diecezji Legnickiej serdecznie zapraszają na trzynastą Pielgrzymkę Osób

czytaj więcej

Opublikowano: 29/06/2012 - Dział: Osoby Niepełnosprawne

Nagrody Primus Inter Pares rozdane

Uroczysta sesja rady powiatu odbyła się we wtorek, 26 czerwca, w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Radni uczestniczyli w uroczystości wręczania nagród Primus Inter Pares uczniom szkół

czytaj więcej

Opublikowano: 27/06/2012 - Dział: Nasz powiat

Aktywny samorząd

W roku bieżącym powiat kamiennogórski przystąpił do realizacji pilotażowego programu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Aktywny samorząd".

czytaj więcej

Opublikowano: 27/06/2012 - Dział: Osoby Niepełnosprawne

Udany projekt

Powiat kamiennogórski w partnerstwie z czeskim miastem Zacleř zrealizował projekt pod nazwą "Szlakiem polsko-czeskich atrakcji turystycznych". Podsumowaniem wspólnych działań była konferencja promująca projekt,

czytaj więcej

Opublikowano: 25/06/2012 - Dział: Turystyka

Festyn rodzinny

IV Festyn Rodzinny odbył się w piątek, 22 czerwca, w Chełmsku Śląskim. Imprezę zorganizowali pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Publicznych im. Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim. W imprezie uczestniczyła starosta

czytaj więcej

Opublikowano: 25/06/2012 - Dział: Nasz powiat

Święto w DPS

XI Zjazd Rodzin i Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie odbył się w piątek, 22 czerwca. W spotkaniu uczestniczyły rodziny podopiecznych DPS, pracownicy domu oraz osoby z nim związane.

czytaj więcej

Opublikowano: 25/06/2012 - Dział: Nasz powiat

Mistrzowie sportu

XI Powiatowe Spotkanie Mistrzów Sportu Szkolnego i Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych odbyło się w kamiennogórskim Centrum Kultury w dniach 20-21

czytaj więcej

Opublikowano: 25/06/2012 - Dział: Nasz powiat

W nowych mundurach

W środę, 20 czerwca, starosta Ewa Kocemba odebrała podziękowania od komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze za sfinansowanie zakupu 12 policyjnych kombinezonów i 9 kamizelek taktycznych.

czytaj więcej

Opublikowano: 21/06/2012 - Dział: Samorząd i urząd

Nowa jakość zarządzania w partnerstwie

Starosta Ewa Kocemba wraz z wicestarostą Tadeuszem Rycharskim oraz skarbnikiem powiatu podpisali 19 czerwca umowę partnerską z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW) na budowę podjazdu dla osób

czytaj więcej

Opublikowano: 21/06/2012 - Dział: Samorząd i urząd

Starosta Kamiennogórski informuje

Starosta Kamiennogórski informuje,  że w dniach od 2 lipca 2012 r. do 20 lipca 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy

czytaj więcej

Opublikowano: 15/06/2012 - Dział: Samorząd i urząd

Podległe jednostki

Gminy naszego powiatu

Partnerzy